Allergies et apnée du sommeil

Allergische rhinitis bevordert slaapapneu

Slaapstoornissen zoals slaapapneu zijn vaak de oorzaak van allergische rhinitis. Slaapapneu gaat inderdaad vaak gepaard met een verstopte neus, astma-aanvallen en allergieën.

De vervuiling van gesloten ruimtes zoals onze slaapkamers, onze werkplekken of zelfs klaslokalen zijn plaatsen die schadelijke effecten hebben op de kwaliteit van onze ademhaling.

Een beter begrip van het verband tussen allergieën en ademhalingsstoornissen is essentieel voor een goede zorg voor mensen met slaapstoornissen. Wetenschappelijke studies tonen aan dat allergische rhinitis het risico op slaapapneu verhoogt.

Slaapapneu treft wereldwijd ongeveer één op de zes mensen. Tegelijkertijd lijdt tussen de 20% en 30% van de bevolking aan allergische rhinitis. Personen met allergieën hebben meer kans (een toename van 44%) om slaapapneu te ontwikkelen. Bovendien heeft bijna 60% van de volwassenen met allergische rhinitis en 90% van de kinderen een verstoorde slaap. Studies tonen ook aan dat hoe ernstiger de allergische rhinitis, hoe ernstiger de slaapstoornissen zoals slaapapneu. Ten slotte snurkt meer dan 60% van de kinderen met allergieën.

Deze resultaten laten geen twijfel bestaan. Allergie is een factor die het risico op slaapapneu verhoogt.

Waarom bevordert allergie slaapapneu en verstoort het de slaap?

Allergische rhinitis veroorzaakt een verstopte neus. Dit heeft tot gevolg dat de persoon gedwongen wordt door de mond te ademen. Het resultaat van deze neusverstopping is dat het individu vaak snurkt. Snurken zorgt niet voor een soepele doorgang van lucht door de luchtwegen. Zodoende treden onwillekeurige onderbrekingen van de ademhaling op, die het effect hebben van micro-ontwaken die de slaap verstoren.

Een verstopte neus van kinds af aan en moeite met ademhalen door de neus 's nachts bevordert de mondademhaling. Deze veroorzaken soms anatomische veranderingen in de luchtwegen tijdens de ontwikkeling van het kind. Deze groeiafwijkingen hebben voornamelijk invloed op het smalle, gebogen gehemelte dat vaak wordt aangetroffen bij mensen met slaapapneu.

Naast het verhogen van het risico op slaapapneu, verstoort allergische rhinitis in de meeste gevallen de slaap. Herhaaldelijk gebrek aan lucht tijdens de nacht beïnvloedt de slaapcyclus en de circadiane ritmes die de verschillende slaapfasen reguleren.

Een ander verband tussen allergische rhinitis en slaapstoornissen is histamine. Dit hormoon speelt een belangrijke rol in het immuunsysteem. Tijdens een allergische aanval wordt histamine sterk uitgescheiden. Tegelijkertijd weten we dat histamine de slaap-waakcyclus reguleert. Een hoog histaminegehalte zal dus zeker slaapstoornissen veroorzaken.

Wat we kunnen concluderen

Deze onderzoeken maken een beter beheer mogelijk van mensen die lijden aan chronische allergieën en slaapapneu. Allergologen zouden op basis van dit werk hun patiënten met allergische rhinitis moeten ondervragen over hun slaap en vooral proberen te achterhalen of ze niet aan slaapapneu lijden. Omgekeerd kunnen zij mensen met een verstoorde slaap en slaapapneu adviseren om een ​​volledig allergologisch onderzoek te volgen.

Meer te weten komen:

Stop snurken en slaapapneu!
Back2Sleep packaging with sheep to represent a deep sleep
Ik wil het proberen! Starter Kit
Terug naar blog